van opdrachtgevers en coachees

Qconcepts | logo

Wij zijn een groeiende organisatie waarbij onze professionals en hun leerlijnen centraal staan. Voor onze managers met ambitie zochten wij een ervaren coach om het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken en de echte dialoog aan te gaan met de kandidaat om hun full potential te benutten. Met SKUS hebben wij destijds een pilot gedraaid en na evaluatie is SKUS een van onze preferred suppliers geworden. Inmiddels is het zo dat SKUS voor ons niet alleen individuele coachtrajecten verzorgt maar ook teamsessies faciliteert om de teamcaptains te ondersteunen met mogelijke dilemma’s binnen hun team.
Onze organisatie wordt gekenmerkt door senior professionals die hoog opgeleid zijn. Coachtrajecten moeten aansluiten op dit niveau en toegevoegde waarde bieden voor de kandidaat en Qconcepts. SKUS geeft mooi aansluiting op de individuele leerlijnen van talentvolle managers met ambitie.

Diepgaande analyse van ontwikkelpotentieel

Hoog opgeleide finance professionals komen in een complexere wereld voor diverse dilemma’s te staan. Vanuit Qconcepts komen onze auditors in aanraking met klanten en werken zij in zelfsturende teams. Dit vereist een breed opgeleide professional met goede beheersing van soft skills.

Vanuit SKUS wordt een diepgaande analyse gemaakt van het profiel van de kandidaat om enerzijds het full potential goed inzichtelijk te krijgen en te kunnen benutten en anderzijds ook de professional te helpen met het ontwikkelen van zijn/haar potentieel. In de afgelopen jaren zijn diverse professionals vanuit Qconcepts gecoached door SKUS en naar volle tevredenheid.

Succesvolle individuele en teamcoachtrajecten

De coachtrajecten bij SKUS hebben onze professionals geholpen om completer te worden op het gebied van soft skills ontwikkeling. In een aantal gevallen heeft een teamtraject ook duidelijk geholpen om een hen beter te laten functioneren.
Wij werken vandaag de dag nog steeds samen met SKUS en we willen onze duurzame relatie graag verder opbouwen. Vanuit eigen ervaring kan ik SKUS van harte aanbevelen aan andere organisaties die werken met senior professionals.

Martijn Boelhouwers
Partner & Co-owner | Qconcepts

Sjoerd herkende in ons eerste gesprek meteen wat er met me aan de hand was (ik had een burn-out). Vele 1 op 1 gesprekken volgden en om terug te keren in mijn werk, begeleidde hij eerst gesprekken met een aantal collega's afzonderlijk en later met het hele team bij elkaar. Ik ben gedurende dit hele proces intensief door Sjoerd begeleid, waarbij continu rekening werd gehouden met mijn gemoedstoestand.

Vooropgesteld dat ik mijn burn-out heb overwonnen, heeft de coaching door Sjoerd mij vele persoonlijke inzichten opgeleverd. Ik weet nu heel goed mijn grens te bewaken en heb de balans gevonden tussen werk en privé. Ik heb geleerd beter te communiceren en met mijn eigen temperament om te gaan. Onder andere door rustig in gesprek te gaan en zaken los te kunnen laten. Maar het allerbelangrijkste is de rust die ik terug heb gevonden. Niet meer 24/7 met mijn werk bezig zijn, maar in balans met genieten van mijn gezin en vrienden.

Ik zou Sjoerd (van SKUS) van harte aanbevelen. Als er 1 iemand is die heel sceptisch tegen coachinggesprekken aan keek, dan was ik dat wel. Ik was sterk van mening dat het allemaal maar zweverig gedoe was. Gedurende mijn coachingperiode met Sjoerd ben ik sterk van mening veranderd. De gehele coaching was gericht op mij, wie ben ik, je krijgt dus heel veel zelfinzicht. Tegelijkertijd leer je ook dat andere mensen niet allemaal net als jou zijn, denken en handelen en je leert hun capaciteiten beter te waarderen.

Mariëlle van de Meulengraaf
Account Manager

Vermetten logo

Bij Vermetten ontstond enerzijds de behoefte om tijdens het selectieproces en de ontwikkeling van medewerkers de eigen observaties vanuit de organisatie te staven aan meer objectieve waarneming, ondersteund door de juiste tooling. Met name om niet voor verrassingen te komen staan, zowel als werkgever als voor de werknemer. Anderzijds was er behoefte om in de teambuilding een stevig fundament te leggen voor de samenwerking, beginnend bij zelfreflectie en aandacht voor persoonlijke groei, om vervolgens te bezien hoe men zich verhoudt in relatie tot de ander.

Betrouwbare partner voor ODC assessments, het coachen van professionals en begeleiden van teams

Via een persoonlijke connectie is SKUS geïntroduceerd binnen Vermetten en heeft zich in de afgelopen jaren als één van onze samenwerkingspartners bewezen. Sjoerd heeft zich bewezen als een betrouwbare partner in het houden van gedegen ODC assessments, het coachen van onze professionals en begeleiden van teams. Zijn diensten bleken regelmatig van onschatbare waarde bij het begrijpen van organisatorische en intra- en interpersoonlijke dynamieken en het identificeren van verbeterpotentieel. De diepgaande kennis van mens- en organisatieontwikkeling komt duidelijk naar voren in de grondige analyses en heldere aanbevelingen die hij levert.

Toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen

SKUS werkt voor ons vanuit een vaste aanpak, maar biedt ook veel ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. Sjoerd werkt altijd goed onderbouwd en in zorgvuldig overleg met betrokken partijen. Bij Vermetten hanteren wij het motto: Zonder Gedoe. SKUS sluit hier goed op aan.

Wat SKUS onderscheidt, is niet alleen de uitgebreide kennis van ODC en het psychologische gedachtengoed erachter, maar ook het vermogen om effectief te communiceren met verschillende belanghebbenden binnen onze organisatie.

Zijn proactieve benadering en betrokkenheid bij de groei van onze organisatie en het op begrijpelijke manier duiden en verwoorden van soms lastige intermenselijke dynamieken, heeft vaak bijgedragen aan het succes van onze organisatieontwikkelingsinitiatieven.
Bovendien hebben we SKUS leren kennen als een flexibele en responsieve partner, die in staat is om zich aan te passen aan de specifieke behoeften en vereisten van onze organisatie. Vol vertrouwen kunnen we steeds voortbouwen op de adviezen en resultaten van zijn werk.

Investering in mens en organisatie

SKUS draagt bij in het nemen van de juiste beslissingen ten aanzien van carrières en de investering in mensen. In eerste instantie door inzicht en keuzes van de medewerkers zelf, omdat ze bevestigd worden in hun gevoel, ervaring of doordat ze nieuwe inzichten opdoen in de interactie met Sjoerd. In tweede instantie verschaft SKUS ons als werkgever inzichten om samen met de werknemer(s) stappen te zetten in de onderlinge samenwerking, de persoonlijke ontwikkeling of fit met de job.

Sjoerd (SKUS) is duidelijk over wat hij kan en ook wat buiten de reikwijdte van zijn dienstverlening ligt. Zijn manier van coachen is impactvol en zorgt voor verdieping en versnelling in de ontwikkeling, zowel als mens, professional en als team. Daarnaast komen adviezen voort uit een grondige en zorgvuldige persoonlijkheidsanalyse en zijn ze daarmee goed onderbouwd en zeer waardevol. Dit in combinatie met een prettige en transparante communicatie maakt dat wij SKUS graag aanbevelen.

Samengevat kunnen we SKUS van harte aanbevelen aan organisaties die op zoek zijn naar deskundige ondersteuning bij mens- en organisatieontwikkeling en op het gebied van selectie- en ontwikkelassessments. De toewijding aan kwaliteit, diepgaande expertise en het vermogen om effectief te verbinden, maken SKUS tot een waardevolle partner.

Daniël Alfrink
HR Directeur | Vermetten

Ik heb de coaching door Sjoerd als positief ervaren. Naast dat er diepgaande vragen werden gesteld, wat mij meer inzicht gaf, kwamen er gedurende het traject ook praktische adviezen op lopende onderwerpen waar ik direct wat mee kon.

De coaching door Sjoerd heeft mij persoonlijk meer inzicht opgeleverd in hoe ik anderen (medewerkers, peers, stakeholders) gemakkelijker kan meenemen en overtuigen en hoe ik effectiever kan reageren in bepaalde situaties.

Ik zou Sjoerd (SKUS) zeker aanbevelen, omdat hij op een aangename manier de juiste (confronterende) vragen weet te stellen, waardoor je vanuit je eigen kracht dichter bij de kern komt. Je leert geen ‘trucjes', maar groeit vanuit je authentieke potentieel, waardoor het ook blijvend is.

Jef Raats
Manager Projects & Logistics

Spotta logo

Onze organisatie heeft een aantal keer samengewerkt met Sjoerd van SKUS voor de begeleiding van verschillende leidinggevende professionals met diverse vraagstukken.
Eén van de medewerkers was een ervaren kracht die recentelijk een leidinggevende rol had gekregen. Hij worstelde met het vinden van zijn eigen leiderschapsstijl en liep daardoor vast in zijn nieuwe rol. Weer een andere leidinggevende had behoefte aan meer inzicht in zijn capaciteiten en zocht naar richting voor zijn toekomstige ontwikkeling.

Odin-assessment en systemische benadering

We kozen voor SKUS vanwege de aanpak die onder andere gebaseerd is op het Odin-assessment (ODC) en de systemische benadering. We hoopten op meer inzicht in het gedrag van onze medewerkers, waardoor ze gemakkelijker verandering konden bewerkstelligen. Deze verwachting is zeker waargemaakt. Sjoerd slaagde erin om op een natuurlijke en neutrale manier het gesprek aan te gaan en onze medewerkers te spiegelen in hun (onbewuste) gedrag, wat door hen werd geaccepteerd en omarmd.

Authentiek potentieel leren inzetten

De toegevoegde waarde van SKUS voor onze organisatie en de gecoachte professionals was evident. Sjoerd zijn benadering is mede bijzonder geschikt voor de meer zakelijk ingestelde mensen die aanvankelijk wat gereserveerd zijn tegenover coaching of begeleiding.

Hij weet op een transparante en toegankelijke manier een brug te slaan tussen hun zakelijk instelling en het ontdekken en benutten van hun zachtere kanten, waardoor ze hun volledige authentieke potentieel leren inzetten. Met respect en behoud van hun zakelijke talenten, laat hij hen ook empathische aspecten in zichzelf ontdekken waarmee zij vervolgens aan de slag gaan. SKUS is een aanrader, ook dankzij de transparante en benaderbare werkwijze.

Meetbare resultaten

Het resultaat van de samenwerking was duidelijk merkbaar. Een van onze medewerkers slaagde erin om een verandering teweeg te brengen in zijn leiderschapsstijl en voelde zich zelfverzekerder in zijn nieuwe rol. Voor een andere medewerker werd de weg naar persoonlijke ontwikkeling geopend door het verkregen inzicht in zijn capaciteiten en mogelijkheden.

Ik zou SKUS zeker weer inhuren en zou het zonder aarzeling aanbevelen aan anderen die op zoek zijn naar effectieve coaching, waarbij daadwerkelijk de diepte wordt ingegaan en zo duurzame persoonlijke en professionele ontwikkeling worden gestimuleerd in plaats van het aanleren van nieuwe ‘skills’ of ‘sociaal emotionele trucjes’.

Yvonne van Groningen
Manager Human Resources | Spotta

Ik heb de coaching door Sjoerd als zeer positief ervaren. Toen ik aangaf bij mijn leidinggevende dat het genoeg was en ik echt niet meer lekker in mijn vel zat door de hoge werkdruk die ik ervaarde, zat ik binnen een week bij Sjoerd. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar na het eerste gesprek al (waar mijn emoties al snel tot uiting kwamen) wist ik dat ik aan de slag moest met mezelf en precies waarmee. En dat na een eerste gesprek! Ik was daar eigenlijk zo van onder de indruk dat ik op eigen initiatief, daarna nog twee extra gesprekken heb gehad met Sjoerd. Puur om verder te komen, even bijpraten en gewoon omdat het goed voelde.

Ik ben wel een persoon die makkelijk praat en opensta voor adviezen, mits ik het gevoel heb dat degene weet waar die het over heeft en ook daadwerkelijk iets kan bijdragen. Ik kan bij Sjoerd zeggen dat dat echt het geval is. Voor mij werd het vooral duidelijk dat grenzen stellen en loslaten op de juiste manier belangrijk is. Daarnaast is mijn work & life balance ook ontzettend belangrijk. Inspanning (werken) en ontspanning (sporten en leuke dingen doen) moeten met elkaar in verhouding staan. Graag zou ik nog een stap verder willen gaan in een traject met Sjoerd, om er via gesprekken en bepaalde toetsingen achter te komen wat nu exact mijn sterke kanten zijn en waar mijn (onbenutte) talenten liggen. Ik ben ervan overtuigd dat hij me daarbij goed kan helpen, om er erachter te komen waar ik in mijn carrière heen wil en hoe ik daar kan komen.

Ik zou Sjoerd (SKUS) altijd bij iedereen aanraden! Eerlijk gezegd zou iedereen in ieder geval eens in zijn leven ten minste een dergelijk gesprek met hem moeten hebben. Gewoon om even te weten: waar sta ik nu, waar wil ik heen en hoe ga ik dat doen!

Kirsha van der Have
Marketing Communicatie Manager

Scania logo

Het proces van het werven van nieuwe mensen is een never-ending-story. Jaren geleden zocht ik een bedrijf dat persoonlijkheidsassessments doet. We hadden een selectietraject voor een nieuwe persoon in het Management Team. Hoe krijg ik daar nou goed beeld bij? Toen moest ik direct aan SKUS denken. Ik heb er bewust voor gekozen om het anders te doen. Met name omdat het MT-leden en ook Regio Directeuren betrof, wilde ik dat proces wat korter bij mij houden. Ik zocht eigenlijk een ‘trusted advisor’ met diepgaande mensenkennis en een beproefde methode.

De eerste keer was een try-out, ik wist immers niet precies wat ik kon verwachten qua aanpak en kwaliteit. Maar ik was er wel van onder de indruk. Al heeft het me best wel even wat tijd gekost om de grondige analyses die SKUS maakte goed te doorzien. Maar dat was het meer dan waard.

Het ODC-assessment dat door SKUS wordt ingezet, is anders dan de vier kleuren van DISC. Het gaat veel dieper. De manier waarop Sjoerd dit uitlegt en advies geeft is helder en plezierig. Het past echt bij de topmanagers en professionals van ons bedrijf.

Ontwikkeltrajecten

Het is jaren geleden met een pilot door SKUS begonnen. Ik dacht daarna, hier geloof ik in en hier ga ik het mee doen. En dat heeft alles te maken met vertrouwen. Het was bijvoorbeeld een van onze Regio Directeuren die na terugkoppeling van de uitkomsten van zijn ontwikkel-assessment zelf aangaf hiermee verder te willen. Via deze methode en het gesprek met Sjoerd werden voor hem (onbewuste) belemmerende patronen helder, die hij nooit eerder zo scherp had gekregen. Er kwam wat bloot te liggen. Er volgde een ontwikkeltraject met coaching bij Sjoerd en dit heeft hem duidelijk geholpen om meer in zijn kracht te komen en vanuit zijn natuurlijke potentieel zijn rol effectief in te vullen. Later volgden meer mensen uit de organisatie, vanuit verschillende ontwikkelvraagstukken en perspectieven: Hoe kan ik meer een coachend leider worden? Hoe kom ik terug vanuit een burn-out situatie? Hoe maak ik de noodzakelijke, innerlijke groei als mens door om als nieuwe leider effectief mijn rol te kunnen pakken. Dat soort ontwikkelvraagstukken.

Trusted advisor

Als je als werkgever in de persoon gelooft, dan moet je er mij inziens alles aan doen om hem of haar te doen slagen. Hoewel garanties niet bestaan, zijn investeringen in ontwikkeling bij SKUS voor ons tot nu toe altijd een goede keuze geweest. Sjoerd bouwt gemakkelijk een vertrouwensband op en die maakt hij waar. Ik had destijds bijvoorbeeld geen HR-directeur, waardoor ik met hem vertrouwelijk sparde over onze mensen en teams. Ik beschouw hem nog steeds als een ‘trusted advisor’. Veilig, integer en professioneel.

Businesscase voor coaching

Mensen zijn bij Sjoerd in goede handen. Ik weet nooit inhoudelijk waar een traject precies over gaat en ik wil het ook niet weten. Wat ik wel weet is dat een (coaching)proces bij hem zijn werking zal hebben, maar het tempo waarop iemand zich ontwikkelt, valt niet te voorspellen. Als voorbeeld iemand die behoorlijk in de knoei zat, maar die we absoluut niet kwijt wilden. Als eindverantwoordelijke kijk ik hiernaar vanuit de menskant, maar ook als ondernemer. Wat kost het als een medewerker continu thuis zit? En dan kan je zeggen, een coachingtraject is niet goedkoop, maar altijd nog veel goedkoper als dat iemand ziek thuis is. Die businesscase zou voor iedere ondernemer duidelijk moeten zijn: investeren in het faciliteren van persoonlijke en professionele ontwikkeling maakt mens en organisatie effectiever. En voorkomt uitval en uitstroom van goede mensen. Maar ook als interventie als iemand gedeeltelijk of volledig ziek wordt, is deze investering in het pad naar herstel vaak de moeite waard.

Bij deze eerste case heb ik hoog ingeschoten; ik dacht, als er één is die het moet kunnen, dan is het Sjoerd. Daar vertrouwde ik op en het heeft goed uitgepakt. Deze medewerker had er duidelijk baat bij, dat heeft hij ook vaak gezegd. Hij vond de coaching fijn en waardevol, het hielp hem bepaalde patronen te doorbreken. Zijn relatie met zijn direct leidinggevende verbeterde erdoor, waardoor weer perspectief op versnelde terugkeer in de werksituatie ontstond.

Toegevoegde waarde SKUS

De toegevoegde waarde van SKUS bij assessments is dat ik een objectief en gefundeerd beeld krijg bij een persoon. Eigenlijk ook het vier ogenprincipe door de ‘trusted advisor’, vanuit een andere invalshoek. Zowel bij externe als interne kandidaten. Bijvoorbeeld iemand die ons interne leiderschapsprogramma Scania Professional had gedaan, waarin al veel aan de 'ik' was gewerkt. Die persoonlijke reis die een medewerker daar maakt, is vaak heel mooi en (zonder die reis te kennen) bevestigt Sjoerd die dan ook door middel van het ODC-assessment. Het ligt voor de hand dat als iemand toch mocht struikelen, in de problemen komt, dat hij dan naar Sjoerd toe gaat. Die weet heel snel wie hij voor zich heeft. Ik vertrouw dat hij daar een goed oordeel over kan geven en weet hoe hij de medewerker het beste kan begeleiden. Daar hoort ook die methode bij, die toch wel een stuk dieper gaat dan DISC bijvoorbeeld. Wat je wel eens terugkrijgt van kandidaten, die ooit wel eens een hele dag naar een assessmentcenter zijn geweest: "Wat Sjoerd hier in twee uur tijd op tafel krijgt, dat duurde daar een hele dag.” Mensen hikken vaak tegen een assessment aan, omdat het veel tijd en inspanning vraagt. En dan blijkt het assessment bij SKUS relatief kort te zijn. Eigenlijk werkt SKUS dus heel efficiënt, waardoor per saldo de investering lager ligt. Het komt daarnaast de kwaliteit ten goede. Terwijl het assessment bij SKUS relatief kort maar behoorlijk diep gaat, komen we erdoor wel sneller en efficiënter tot de kern.

Het korte en snelle schakelen om zo’n assessment of coaching traject in te kunnen plannen, verloopt bij SKUS heel efficiënt. Hij is flexibel en weet zich bijna altijd naar onze ‘agenda’ te plooien, zodat bijvoorbeeld een selectietraject geen vertraging oploopt.

Iedereen heeft zijn vak, dus ik neem soms bewust afstand. Sjoerd zijn toegevoegde waarde is dat hij vanuit zijn kennis, expertise en ervaring dieper kan doorvragen. Hij wordt door mensen vertrouwd en ervaren als iemand die hen echt hulp kan bieden in hun persoonlijke proces. Door medewerkers naar SKUS te sturen, ervaren ze dat het ze door Scania wordt gegund om hun eigen proces te doorlopen.

Aanbeveling vanuit vertrouwen

Ik zou Sjoerd (SKUS) zeker van harte aanbevelen aan andere organisaties. Als je iemand nodig hebt voor ontwikkeling van een MT, ander team of organisatie. Of je hebt een probleem met een bepaalde manager of medewerker en je vraagt je af: wat zou ik nu het beste kunnen doen? Dan zou ik zeker adviseren om eens met Sjoerd kennis te maken. En zoiets zeg ik of doe ik alleen als ik niet twijfel. Het mag duidelijk zijn dat als het over de ontwikkeling van mensen en teams gaat, er nooit zekerheid is hoe het zal verlopen. Dat je geen garantie krijgt. Maar van de mensen die bij Sjoerd zijn geweest en daarover aan mij oprecht feedback hebben gegeven, was deze nagenoeg alleen positief. Ook van de mensen die aanvankelijk weerstand ervaarden (achteraf als gevolg van hun eigen proces). Ik beveel Sjoerd aan, puur vanuit deze ervaring en het vertrouwen dat hij waarmaakt. Dat staat als een paal boven water.

Janko van der Baan
Managing Director | Scania Benelux

Ik heb 6 coachsessies gehad bij Sjoerd (SKUS) en hieraan voorafgaand een ODC drijfverenmeting. Vanaf het begin heb ik me op mijn gemak gevoeld bij Sjoerd en hebben we zeer goede gesprekken gevoerd, waarin we drie van mijn ontwikkelvragen hebben behandeld. De analytische manier van coachen van Sjoerd en het vrijwel continu een spiegel voorhouden, hebben mij absoluut geholpen in het aanpakken van de hulpvragen. Sjoerd stelde mij heel veel vragen en hielp mij op dieperliggend niveau gevoelens, angsten en gedachtes te doorgronden.

Met behulp van de reflecties tussendoor en het afpellen van (tussentijdse) gebeurtenissen/casussen hebben bij mij tot veel inzichten geleid. Ik ben me nu veel bewuster geworden van mijn (schaduw)gedrag, woordkeuzes en gevoelens.

Ik beveel Sjoerd zeker aan als je op zoek bent naar een goede coach en een fijne gesprekspartner. Veel dank voor je hulp en begeleiding Sjoerd.

Marc Perquin

MAN_Energy_Solutions_logo

SKUS Coaching & Consulting delivered a Personal Effectiveness workshop for our team of 20 international professionals who came from all over the globe, based on Insights Discovery. Communication with Sjoerd was excellent from the initial outreach, through understanding our wishes and delivering on them. He also made sure to get to know the team before the workshop, asking about how we work together, any issues we're facing, and the structure of the team. The workshop itself lasted around 5 hours and was very engaging and fun - exactly what we wanted with our team.

Anita Mrakovcic
MAN Energy Solutions

De coaching door Sjoerd heb ik als zeer prettig ervaren, omdat ik mij op mijn gemak voelde, me daardoor vrij snel helemaal open kon stellen en in een korte periode veel heb kunnen bereiken.

Persoonlijk heeft het mij in drukke/hectische tijden geholpen om rust te creëren in de dagelijkse activiteiten. Ook sta ik sinds onze gesprekken weer dichter bij mijzelf en daardoor lek ik veel minder energie. Dit helpt mij, zowel privé als zakelijk, om dagelijks in mijn kracht te kunnen staan.

De aanpak van Sjoerd (bij SKUS) spreekt mij erg aan en ik beveel hem daarom van harte aan. De combinatie van zowel het creëren van rust om terug bij mezelf te komen (d.m.v. een milde vorm van meditatie en het afzakken naar mijn dieperliggende onderbewuste) en de persoonlijke manier van doorvragen, heeft mij duidelijk geholpen weer de juiste richting in te slaan.

Anoniem