Executive coaching bij

SKUS | Sjoerd Kustermans | Organisatieontwikkeling

Vertrouwelijke coach en sparringpartner voor sensitieve kwesties in je organisatie

Als eigenaar of directeur ben je tegelijkertijd de strateeg en visionair van je organisatie. Je blik is voortdurend gericht op die belangrijke stip aan de horizon. Dit helpt je om langetermijnkeuzes te maken over de te varen koers, de juiste investeringen te doen en te anticiperen op veranderingen. Een toekomstbestendige organisatie bouwen betekent tenslotte dat je je bewust moet zijn van externe, maatschappelijke ontwikkelingen en hier proactief op inspelen. Denk aan grote vraagstukken als duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, krapte op de arbeidsmarkt en de kansen en bedreigingen van kunstmatige intelligentie (AI).

Daarnaast spelen ook trends en de veranderende dynamiek in je organisatie zelf een rol. Denk aan thema’s als leiderschap, betrokkenheid, diversiteit, vitaliteit, verzuim en verloop, opvolgingsplanning, hoge personeelskosten, werkdruk en samenwerking. Waar jouw focus voornamelijk zal liggen op P&L management, je sales en operations, besef je dat de organisatie in deze tijd ook andere aandacht van jou nodig heeft.

Wellicht herken je het:

Het wordt steeds moeilijker om nieuwe talentvolle professionals aan te trekken.

High potentials zetten steeds vaker een carrièrestap buiten jouw organisatie.

De kosten voor het werven en inwerken van personeel rijzen de pan uit.

Er heerst veel cynisme of onverschilligheid binnen teams, wat zorgt voor negatieve dynamiek.

Je voelt geen betrokkenheid en drive van je mensen, het gevoel van 'samen de schouders eronder' ontbreekt.

De werkdruk ligt hoog en mensen bezwijken hieronder. Het ziekteverzuim ligt hoog en burn-outklachten vormen een toenemende trend.

Je stip op de horizon, je visie lijkt vertroebeld. Hierdoor gedraagt je organisatie zich reactief.

Je managementteam gedraagt zich afwachtend, toont weinig leiderschap en initiatief.

Je zoekt geschikte opvolging voor je eigen positie of voor iemand in je MT.

Het roept twijfels en existentiële vragen bij je op en diverse scenario’s en ideeën voor vernieuwing passeren je gedachten. Het ene radicaler dan het andere, waardoor er soms delicate onderwerpen zijn die je niet direct in je managementteam kunt of wilt bespreken. Bijvoorbeeld een nieuw businessmodel, herstructurering van de organisatie, de inzet van robotica of AI. Het zou onnodige onrust en chaos kunnen veroorzaken, maar vooral wil je het eerst zelf allemaal scherp hebben. Nu meer dan ooit realiseer je je dat het waar is wat ze zeggen: 'it’s lonely at the top'.

SKUS | Sjoerd Kustermans | Organisatieontwikkeling

Jouw vertrouwelijke coach en sparringpartner bij organisatieontwikkeling

Ook al spreek je je frustraties, de besluiteloosheid of de onrust die je voelt niet uit, in de onderstroom is het ongetwijfeld merkbaar. Het is mijn overtuiging dat een succesvolle organisatie begint bij mensgerichtheid – bij de persoonlijke ontwikkeling van individuen én de ontwikkeling van teams.

Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid, visie en vertrouwen, waardoor krachtig authentiek leiderschap belangrijker is dan ooit. Als jouw vertrouwelijke adviseur en sparringpartner help ik je diepgaand te beschouwen en reflecteren, waardoor je vanuit authentiek leiderschap en met een rijker perspectief je organisatie toekomstbestendig kunt blijven ontwikkelen.

"Als je als werkgever in de persoon gelooft, dan moet je er mijns inziens alles aan doen om hem of haar te doen slagen. Hoewel garanties niet bestaan, zijn investeringen in ontwikkeling bij SKUS voor ons tot nu toe altijd een goede keuze geweest.

Sjoerd bouwt gemakkelijk een vertrouwensband op en die maakt hij waar. Ik had destijds bijvoorbeeld geen HR-directeur, waardoor ik met hem vertrouwelijk sparde over onze mensen en teams.

Ik beschouw hem nog steeds als een trusted advisor. Veilig, integer en professioneel."

Janko van der Baan
Managing Director Scania Benelux

"Als je als werkgever in de persoon gelooft, dan moet je er mijns inziens alles aan doen om hem of haar te doen slagen. Hoewel garanties niet bestaan, zijn investeringen in ontwikkeling bij SKUS voor ons tot nu toe altijd een goede keuze geweest.

Sjoerd bouwt gemakkelijk een vertrouwensband op en die maakt hij waar. Ik had destijds bijvoorbeeld geen HR-directeur, waardoor ik met hem vertrouwelijk sparde over onze mensen en teams.

Ik beschouw hem nog steeds als een trusted advisor. Veilig, integer en professioneel."

Janko van der Baan
Managing Director Scania Benelux

Wil jij dit ook bereiken?

SKUS | Sjoerd Kustermans

Een rijker perspectief op je organisatie, waardoor je focus verscherpt en je beter weet wat je te doen staat.

Een mensgerichte (en diverse) organisatie, waarin professionals zich (sociaal) veilig, vitaal en betrokken voelen.

Een positieve bedrijfscultuur, waarin feedback en dialoog normaal zijn.

Minder werkdruk, minder verzuim, minder verloop.

Een organisatie waarin je huidig talent volop ontwikkelkansen biedt en hen daardoor langer aan je bindt.

Nieuw talent dat in de wachtrij staat om voor jou te werken.

Meer grip op je (personeels)kosten.

Succes en continuïteit op lange termijn, doordat mensen eigenaarschap en initiatief tonen en je kunt steunen op de kracht en wijsheid van het collectief.

Optimale samenwerking en synergie binnen en tussen teams; gedreven door kernwaarden die omarmd worden door je mensen.

Je ontdekt 'zwakke plekken' in je organisatie, die we met gerichte mensgerichte interventies kunnen oplossen.

Sjoerd Kustermans

Analytisch coach voor authentiek leiderschap

Als we het volledige, authentieke potentieel van individuele mensen benutten heeft dat een enorme positieve impact op organisaties én de maatschappij. Ik geloof in een open, mensgerichte samenleving en de kracht van collectieve wijsheid. Met SKUS draag ik daar als analytisch coach aan bij door leidinggevenden en professionals te helpen om hun potentieel te ontdekken én te ontwikkelen. Vanuit authenticiteit, want alleen dan kun je als mens de beste versie van jezelf worden en écht in verbinding zijn met jezelf en je team. Vanuit die verbinding en betrokkenheid zullen 'de dingen' weer vanzelf gaan.

Ben jij een effectief leider?

Leef en werk jij echt vanuit jouw authentieke drijfveren en kernwaarden? Benut jij eigenlijk zelf wel je volle potentieel? Welke sensitieve kwesties houden jou bezig en wat heb jij nodig voor een toekomstbestendige organisatie?

Tijdens onze kennismaking verkennen we dit samen. Voorafgaand maak ik daarbij gebruik van een online meetinstrument genaamd ODC. De kennismaking bestaat uit een verdiepende sessie met terugkoppeling van het ODC. Je ontvangt vervolgens een basis- of uitgebreide rapportage die ik mondeling zal toelichten. Hierna kunnen ad-hoc een of meerdere individuele sessies in een traject plaatsvinden.

Deze methodiek is ook in te zetten als selectieassessment voor nieuwe high potentials of als potentieel assessment in verband met opvolgingsplanning.

Executive coaching

Na onze kennismaking op dieperliggend niveau, coach ik jou als executive. We bekijken hierbij de organisatie als geheel én zoomen in op de belangrijke factoren en sleutelrollen in je bedrijf.

Ik ben jouw vertrouwelijke en onafhankelijke sparringpartner die je een spiegel voorhoudt. Ik help je diepgaand te beschouwen en reflecteren, op je eigen handelen en op de organisatie, waardoor je vanuit authentiek leiderschap je organisatie duurzaam kunt blijven ontwikkelen.

Kies voor een kort coachingtraject (circa 4 maanden met 6 individuele sessies) of ga een uitgebreider coachingtraject aan (circa 10 maanden met 10 individuele sessies), inclusief tussentijdse opdrachten en afstemming.

Coaching op maat

Heb je het ontwikkeltraject Coaching voor Executives gevolgd en/of wil je mij wanneer nodig als sparringpartner blijven 'invliegen'? Of wil je jouw managementteam of high potentials in je organisatie ook een traject (op maat) aanbieden om de effectiviteit van je organisatie nóg verder te vergroten? Ook een workshop, boardroomsessie of (ad-hoc) advies behoren tot de mogelijkheden. Ik onderzoek het graag samen met je.

Kennismaken?

Ben je benieuwd naar wat ik voor jou, voor je team of totale organisatie kan betekenen? Laten we dan kennismaken en de mogelijkheden bespreken.